News & Promotion

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์นำมันเครื่องบางจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันใส
ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องบางจาก ทุก ๆ 5 ลิตร จะได้รับ  1 พอยท์สะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อแลกรับของรางวัล
ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันใส ทุก ๆ 1,500 ลิตร จะได้รับ 1 พอยท์ สะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแลกรับของรางวัล
   
หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการสะสมพอยท์อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
รับทัวร์ปลายปี
#สะสมครบ 5,000 พอยท์
รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
1 ที่นั่ง 10,000 บาท
#สะสมครบ  7,000 พอยท์
รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
2 ที่นั่ง 20,000 บาท
#สะสมครบ 9,000 พอยท์
รับแพ็คเกจท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
4 วัน 3 คืน 1 ที่นั่ง 25,000 บาท
#สะสมครบ 12,000 พอยท์
รับแพ็คเกจท่องเที่ยว  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
4 วัน 3 คืน 2 ที่นั่ง 50,000 บาท
   
หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   
Home  Contacts CopyRight©2010 Thairunggroup.net
เลขที่ 1429 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-7929222 แฟ็กซ์. 02-7929201-2
|