Profile

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมา
       “บริษัทไทยรุ่งปิโตรเลียม(2003)จำกัด” ได้เปิดทำการเริ่มแรกด้วยการเปิดปั๊มน้ำมันยี่ห้อปตท.(ขายปลีก) มาเกือบ 30ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน
       ปี 2546 เราขยายกิจการมาเป็นบริษัทที่บริการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกยี่ห้อ และได้ให้บริการมากว่า 5 ปี นอกจากนั้น เมื่อต้นปี 2552 เราได้ขยายการค้าสู่ตลาดน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ บางจาก เป็นการบริการทางด้านน้ำมันเครื่อง ในนาม “บริษัทไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด”
 วิสัยทัศน์ (Vision)
      เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานบริการด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป
พันธกิจ (Mission)
      จากวิสัยทัศน์ข้างต้น บริษัทจึงมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และเป็นมิตร ทางทีมงานจึงตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการรวมใจให้การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และบริการลูกค้าด้วยน้ำใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของลูกค้าต่อไป
Home  Contacts CopyRight©2010 Thairunggroup.net
เลขที่ 1429 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-7929222 แฟ็กซ์. 02-7929201-2
|